Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Concurs d'Instagram<...
 

03/04/2018

[Tornar]

Concurs d'Instagram

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM VALLFOGONA DE RIUCORB AMB LA LECTURA 2018:

1. Objectiu del concurs:

L'Ajuntament  de  Vallfogona  de  Riucorb  (@ajuntamentvallfogonaderiucorb)  convoca  el  II Concurs d'Instagram Vallfogona de Riucorb, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2018.

El concurs s'iniciarà el dia 23 de març de 2018 i s'allargarà fins el dia 20 d'abril de 2018. Hi podrà participar  tothom  qui  vulgui  a  través  de  la  xarxa  social  Instagram  amb  les  etiquetes #larosadevallfogona i #vallfogonaderiucorb.

L'objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la nostra cultura i fomentar la participació de la ciutadania en aquesta festa.

La finalitat del concurs és seleccionar les dues millors fotografies   que tinguin com a tema principal LA ROSA DE SANT JORDI.

Les fotografies poden estar fetes en qualsevol indret.

2. Requisits dels participants i de presentació de les fotografies:

1. Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb les etiquetes #larosadevallfogona i #vallfogonaderiucorb. El tema principal de la imatge ha de ser LA ROSA DE SANT JORDI

2. Hi haurà dos premis a les millors fotografies originals:

Primer premi: UN ÀPAT PER DUES PERSONES A L’HOSTAL DEL RECTOR.

Segon premi: UN ABONAMENT DE TEMPORADA PER LES PISCINES MUNICIPALS DE VALLFOGONA DE RIUCORB.

Les millors imatges seran escollides segons el criteri del jurat, i hauran de complir amb els requisits presents en aquestes bases.

3. Cal ser seguidor del perfil d'Instagram de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb (@ajuntamentvallfogonaderiucorb) i tenir el perfil públic.

4. La publicació s'haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

5. Han de ser fotografies noves i se’n poden publicar tantes com es desitgi

6. Les fotos han de ser originals.

7. Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors d'edat, segons l'article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s'estableix que "podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares o tutors legals".

8. Els guanyadors/es seran anunciats el dia 22 d’abril durant la celebració de la diada al nostre poble. El seus noms , així com les fotografies guanyadores, també es faran públics, una vegada entregat el premi, al web i xarxes socials de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb.

9. Els guanyadors/es hauran d'enviar la fotografia original amb la major resolució
 
possible  al correu:   ajuntament@vallfogonaderiucorb.cat    durant  els  deu  dies  següents  al lliurament del premi.

10. La participació al concurs és gratuïta.

3. Calendaris i terminis de presentació:


El concurs s'iniciarà el proper dia 23 de març, a ales 00:01h i s'allargarà fins el dia 20 d'abril de 2018, a les 23:59h.

4. Ús de les imatges i ús de les dades:

1.    Les    imatges    publicades    amb    les    etiquetes    #larosadevallfogona     i #vallfogonaderiucorb, poden ser publicades al web de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb així com a les seves xarxes socials.

2. La imatge guanyadora del concurs podrà ser utilitzada per l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb per a futures campanyes de promoció de la població.

3. Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat a concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials o publicitàries.

4. Aquest drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

5. Pujar fotografies amb les etiquetes #larosadevallfogona i/o #vallfogonaderiucorb implica el permís perquè l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb el nombri en el moment de l’entrega de premis. El nom dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment, una vegada entregat el premi.

6. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades del guanyador no s'incorporaran a cap fitxer de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb.

5. Premis i jurat:

1. El jurat estarà format per Josep Capdevila, Cecília Santacana i Pau Sabaté.

2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte i realitzarà l'entrega de premis el dia 22 d'abril de 2018, durant la celebració de la Diada de Sant Jordi al nostre poble.

3. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el guanyador/a no és present durant l'entrega de premis. En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més nombre de vots pel jurat.

4. Categoria de premis:

1r premi: Fotografia original més votada pel jurat

2n premi: Fotografia original votada en segon lloc

5. El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat de la imatge en els temes objecte del concurs, així com l'originalitat de la fotografia i l'estètica i la qualitat de la imatge.

6. La persona guanyadora podrà renunciar al premi, però en cap cas els premis es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.

6. Informació addicional:

1. L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

2. En cas que els sistema d'etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb, l'organització no se'n farà responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar sempre (@ajuntamentvallfogonaderiucorb) a les publicacions.

3. L’Organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

4. L'Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte d'Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n'hi apareixen. L'Ajuntament no es responsabilitzarà en cas que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

7. Acceptació de les bases:

1.    La    publicació    d'imatges    amb    les    etiquetes    #larosadevallfogona     i/o #vallfogonaderiucorb significa l'acceptació d'aquestes bases.

2. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram. Les podeu consultar a: instagram.com/legal/terms

3. La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.