Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Bases del concurs d'...
 

30/03/2017

[Tornar]

Bases del concurs d'Instagram Vallfogona de riucorb amb la lectura 2017

Objectiu del concurs:

L'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb (@ajuntamentvallfogonaderiucorb) convoca el Concurs d'Instagram Vallfogona de Riucorb amb la lectura 2017, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi 2017.

El concurs s'iniciarà el proper dia 1 d’abril de 2017 i s'allargarà fins el dia 20 d'abril de 2017. Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la xarxa social Instagram amb les etiquetes #vallfogonaderiucorbsantjordi2017 i #vallfogonaderiucorb.

L'objectiu del concurs és dinamitzar i promoure el nostre entorn, la cultura i fomentar la participació de la ciutadania en aquesta festa.

La finalitat del concurs és seleccionar la millor fotografia que tingui com a temes principals la lectura i el nostre municipi.

Les fotografies hauran d’estar fetes en els espais interiors i exteriors de qualsevol indret del nostre entorn.

Requisits dels participants i de presentació de les fotografies:

1. Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb les etiquetes #vallfogonaderiucorbsantjordi2017 i #vallfogonaderiucorb. El tema principal de la imatge ha de ser una combinació de la lectura i del nostre municipi

2. Hi haurà un únic premi a la millor fotografia original: UN ÀPAT PER DUES PERSONES A L’HOSTAL DEL RECTOR. La millor imatge serà escollida segons el criteri del jurat, i haurà de complir amb els requisits presents en aquestes bases.

3. Cal ser seguidor del perfil d'Instagram de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb (@ajuntamentvallfogonaderiucorb) i tenir el perfil públic.

4. La publicació s'haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

5. Han de ser fotografies noves i se’n poden publicar tantes com es desitgi

6. Les fotos han de ser originals.

7. Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors d'edat, segons l'article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s'estableix que "podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares o tutors legals".

8. El guanyador/a serà anunciat el dia 23 d’abril (Sant Jordi) durant la celebració de la diada al nostre poble. El nom del guanyador/a així com la fotografia guanyadora, també es faran públics, una vegada entregat el premi, al web i xarxes socials de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb.

9. El guanyador/a haurà d'enviar la fotografia original amb la major resolució possible al correu: ajuntament@vallfogonaderiucorb.cat  durant els deu dies següents al lliurament del premi.

10. La participació al concurs és gratuïta.

Calendaris i terminis de presentació:

El concurs s'iniciarà el proper dia 1 d’abril de 2017, a ales 00:01h i s'allargarà fins el dia 20 d'abril de 2017, a les 23:59h.

Ús de les imatges i ús de les dades:


1. Les imatges publicades amb les etiquetes #vallfogonaderiucorbsantjordi2017 i #vallfogonaderiucorb, poden ser publicades al web de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb així com a les seves xarxes socials.

2. La imatge guanyadora del concurs podrà ser utilitzada per l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb per a futures campanyes de promoció de la població.

3. Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Vallfogona de Riucorb, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat a concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials o publicitàries.

4. Aquest drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

5. Pujar fotografies amb les etiquetes #vallfogonaderiucorbcultura2017 i/o #vallfogonaderiucorb implica el permís perquè l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb el nombri en el moment de l’entrega de premis. El nom del guanyador també es farà públic als canals indicats anteriorment, una vegada entregat el premi.

6. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades del guanyador no s'incorporaran a cap fitxer de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb.

Premis i jurat:

1. El jurat estarà format per Francesc Llobet Albareda,  Gemma Minguet Pané i Ester Bonastre Llort.

2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte i realitzarà l'entrega de premis el dia 23 d'abril de 2017, durant la celebració de la Diada de Sant Jordi al nostre poble.

3. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el guanyador/a no és present durant l'entrega de premis. En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més nombre de vots pel jurat.

4. Categoria de premis: Millor fotografia original

5. El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat de la imatge en els temes objecte del concurs, així com l'originalitat de la fotografia i l'estètica i la qualitat de la imatge.

6. La persona guanyadora podrà renunciar al premi, però en cap cas els premis es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.

Informació addicional:

1. L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

2. En cas que els sistema d'etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte de l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb, l'organització no se'n farà responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar sempre (@ ajuntamentvallfogonaderiucorb) a les publicacions.

3. L’Organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

4. L'Ajuntament no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte d'Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n'hi apareixen. L'Ajuntament no es responsabilitzarà en cas que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

Acceptació de les bases:


1. La publicació d'imatges amb les etiquetes #vallfogonaderiucorbcultura2017 i/o #vallfogonaderiucorb significa l'acceptació d'aquestes bases.

2. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les condicions d'Instagram. Les podeu consultar a: instagram.com/legal/terms

3. La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.